O společnosti

Společnost Arriva vlaky je členem skupiny Arriva v České republice, která se zaměřuje na železniční dopravu v České republice a jejím nejbližším okolí v oblasti osobní dopravy.

V roce 2013 působila čtvrt roku na lince Praha – Kralupy nad Vltavou, systematicky pak vstoupila na český železniční trh až na počátku roku 2016 dvěma novými linkami Praha – Benešov u Prahy a Praha – Trenčín.

Cílem společnosti je přispět k liberalizaci železniční dopravy v Česku a přinést na zdejší železniční trh další prvky konkurence. Arriva vlaky chce nabídnout cestujícím nové služby, které železniční doprava na příšlušných relacích doposud nenabízí.

Zároveň se Arriva vlaky pravidelně hlásí do všech výběrových řízení, která jednotliví objednatelé (Ministerstvo dopravy nebo kraje) vyhlašují na zabezpečení dopravních služeb ve veřejném zájmu v železniční dopravě. Přitom zkušenosti z minulých soutěží proběhlých jak v České republice, tak i v zahraničí ukazují, že ve výběrových řízení nabízejí dopravci objednatelům zpravidla lepší servis za nižší cenu než dopravci provozující své služby na základě přímého zadání. Z toho důvodu Arriva vlaky pravidelně apeluje na představitele krajů a státu, aby zvyšovali komfort na dotovaných železničních linkách tím, že budou hledat dopravce v otevřených výběrových řízeních.