Vracení jízdenek

Cestující mohou uplatnit právo z přepravní smlouvy a požádat o vyplacení návratku jízdného.

Storno jízdenky

Pokud se rozhodnete necestovat, můžete svou jízdenku stornovat sami přímo v e-shopu, nebo navštívit některé z našich prodejních míst. Máte na výběr ze dvou možností:

Pravidla a postupy stornování jízdenek ARRIVA vlaky

  • Svou jízdenku stornujete bez poplatku přímo přes https://jizdenky.arriva.cz a její hodnotu vám okamžitě připíšeme v kreditech, které můžete využít pro další nákup kdykoliv v budoucnu.
  • Jízdenku vrátíte na některém z našich prodejních míst a jízdné vám vrátíme v hotovosti. Pokud se rozhodnete ihned zakoupit jízdenku na jiný spoj, provedeme storno bez poplatku; v opačném případě bude vrácené jízdné snížené o manipulační poplatek ve výši 20 % ceny jízdného (minimálně 20 Kč).

Při stornování jízdenek existují určitá časová omezení. Jízdenku můžete stornovat

  • Nejpozději 30 minut před odjezdem spoje z vaší nástupní stanice, pokud je zakoupena na konkrétní spoj (obsahuje místenku), a to přes e-shop nebo na prodejních místech (jízdenky z eshopu nelze stornovat na pobočkách REGIOJET v Praze a Pardubicích).
  • Do 24.00 prvního dne platnosti jízdenky, pokud se jedná o otevřenou jízdenku (např. Praha-Benešov). Před prvním dnem platnosti storno snadno provedete v e-shopu nebo na prodejních místech; v den platnosti pak pouze přes tým zákaznické péče.
  • Kdykoliv v průběhu platnosti časové jízdenky (týdenní nebo měsíční). Vrácené jízdné bude sníženo o poměrnou část zbytkové hodnoty jízdenky dle Smluvních přepravních podmínek. Kontaktujte tým zákaznické péče.

Kompenzace a odškodnění

Pokud se něco nepovede na naší straně, garantujeme vám nárok na kompenzaci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007, a to i nad rámec pravidel platných v ČR.

Nárok na kompenzace dle SPP

Při zpoždění spoje z důvodů na straně dopravce máte nárok na vrácení:

  • 25 % ceny jízdenky při zpoždění 60 až 119 minut,
  • 50 % ceny jízdenky při zpoždění 120 minut a větším.

Přesná pravidla kompenzací vymezují Smluvní přepravní podmínky. V ostatních případech jsou nároky na kompenzace posuzovány individuálně a finanční náhrada vám může být vyplacena formou kreditu.

V případě dotazů a nejasností je vám k dispozici tým péče o zákazníky.