Slevy na jízdném

Spěšné vlaky Benešov–Praha

Cílová skupina Sleva
Držitelé karet ISIC 10 %
Studenti 15-26 let s žákovským průkazem (pro relaci uvedenou na průkazu)  40 %
Děti 6-15 let, návštěvy opatrovnických ústavů 50 %
Žáci 6-15 let s žákovským průkazem (pro relaci uvedenou na průkazu)  65 %
Cestující s průkazem ZTP a ZTP/P 75 %
Děti do 6 let a průvodci ZTP/P 100 %
Sleva na zpáteční jízdné 5 Kč

Uvedené slevy mohou cestující uplatnit jak na jednosměrné a zpáteční jízdenky, tak na týdenní a měsíční jízdenky pro pravidelné dojíždění.

Dálkové expresní vlaky (Praha–Nitra)

Název Sleva
Držitelé karty ISIC

10 %
25 % při vnitrostátních cestách na Slovensku

Studenti 15-26 let s žákovským průkazem (pro relaci uvedenou na průkazu)  25 %
Děti 6-15 let, návštěvy opatrovnických ústavů 50 %
Žáci 6-15 let s žákovským průkazem (pro relaci uvedenou na průkazu)  62,5 %

Cestující s průkazem ZTP a ZTP/P

Cestující s průkazem ŤZP a ŤZP/S

75 %

75 % (pouze při vnitrostátních cestách na Slovensku)

Děti do 6 let a průvodci ZTP / ŤZP 100 %

Cena po slevě se vždy zaokrouhluje na celé koruny dolů, aby byla výsledná cena pro cestující výhodnější.

Příklad: Zpáteční jízdenka Praha – Benešov stojí 95 Kč. Sleva 10 % pro držitele karty ISIC je 9,50, celková cena by tak měla být 85,50. Po zaokrouhlení na celé koruny dolů zaplatí cestující jen 85 Kč.

Prokazování nároku na slevu

  • děti ve věku do 9 let nemusejí nárok na slevu jakkoliv dokládat,
  • děti ve věku 10-14 let (včetně): jakýkoliv platný průkaz opatřený datem narození,
  • žáci a studenti: platný žákovský průkaz vydaný některým z dopravců v České republice,
  • držitelé karty ISIC: karta ISIC/ITIC v době základní platnosti, nebo opatřená oficiální validační známkou,
  • tělesně postižení: platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, vydaný v České republice; průvodce ZTP/P se prokazuje průkazem osoby, s níž cestuje, přičemž má nárok na bezplatnou přepravu,
  • bezplatně přepravovaní cestující: platný průkaz opravňující je k bezplatné přepravě, opatřený identifikačními údaji.

Pravidla pro žákovské a studentské jízdné

Žákovská sleva se poskytuje pro studenty denního studia do 26 let. Žákovský průkaz musí být vystaven některým z dopravců nebo integrovaných dopravních systémů v ČR a musí být potvrzen školou pro aktuální studijní rok. Slevu lze uplatnit pouze pro trasu vyznačenou na průkazu a pouze v období od 1. září do 30. června (mimo letních prázdnin).

Jízdenky s žákovskou slevou lze v e-shopu Arriva zakoupit vždy do 30. června a od druhé poloviny srpna. Sleva samotná však platí pouze pro cesty nastoupené od 1. září.

Sleva na kartu ISIC se uplatňuje celoročně dle platnosti karty.